40% تخفیف حراجمعه برای پنل های پیامکی فقط تا شنبه

ثبت نام رایگان
ثبت نام رایگان

خطوط اختصاصی

کاربران محترم قیمت‌های زیر به تومان است.

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامغیر سفارشیسفارشی
۱1000XXXXXXXXXX۱۴۱۳،۵۰۰۳۰،۰۰۰
۲1000XXXXXXXXX۱۳۳۵،۰۰۰۷۰،۰۰۰
۳1000XXXXXXXX۱۲۷۰،۰۰۰۱۴۰،۰۰۰
۴1000XXXXXXX۱۱۱۴۰،۰۰۰۲۷۰،۰۰۰
۵1000XXXXXX۱۰۱۸۰،۰۰۰۴۰۰،۰۰۰
۶1000XXXXX۹۲۵۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۷1000XXXX۸۳۵۰،۰۰۰۷۰۰،۰۰۰
۸1000XXX۷۳،۵۰۰،۰۰۰
۹1000XX۶۶،۰۰۰،۰۰۰

 

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامقیمت
۱3000XXXXXXXXXX۱۴۱۵،۰۰۰
۲3000XXXXXXXX۱۲۹۰،۰۰۰
۳3000XXXXXX۱۰۱۰۰،۰۰۰
۴3000XXXXX۹استعلام شود
۵3000XXXX۸استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

 

قیمت خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

ردیفتعداد ارقامغیر سفارشیسفارشی
غیر رندنیمه رندرند
۱۱۲۲۰۰،۰۰۰۲۵۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰۳۵۰،۰۰۰
۲۱۰۴۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰۷۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰
۳۹۷۰۰،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰
۴۸۱،۲۰۰،۰۰۰۱،۴۰۰،۰۰۰۱،۶۰۰،۰۰۰۲،۵۰۰،۰۰۰
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

 

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامقیمت
۱50001XXXXXXXXX۱۵۸،۰۰۰
۲50001XXXXXXXXX۱۴۱۱،۰۰۰
۳50001XXXXXXXX۱۳۳۰،۰۰۰
۴50001XXXXXXX۱۲۷۰،۰۰۰
۵50001XXXXXX۱۱۱۳۵،۰۰۰
۶50001XXXXX۱۰۲۲۰،۰۰۰
۷50001XXXX۹۲۵۰،۰۰۰
۸50001XXX۸۳۰۰،۰۰۰
۹50001XX۷۴،۵۰۰،۰۰۰
۱۰50001X۶۷،۵۰۰،۰۰۰

 

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامقیمت
۱021XXXXXXXX۱۰۵۰،۰۰۰
۲021XXXXX۷۵۵۰،۰۰۰
۳021XXXX۶۶۶۰،۰۰۰

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ملی پیامک اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

  • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
  • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.